Monthly Archives: August 2023

【GCF初職團契月會 - ORDER唔易跟】

以為收老細order做嘢好輕鬆直接
原來周圍都係陷阱?

係堅持同妥協中間
又應該點樣做決定?

等我哋透過聖經人物尼希米返工嘅故事
一齊睇下點樣係呢種張力入面自處

活動內容:小組查經、分享

日期:2023年8月18日(星期五)
時間:晚上8時
地點:GCF會址(深水埗長利商業大廈11樓)

報名表格:https://forms.gle/5gCE9bZkq8aQZg7p7
費用全免,歡迎奉獻支持:http://www.gcf.org.hk/奉獻支持/

GCF】 「 」 查經團契月會 一個好想認真查經嘅群體

新GCF月會活動!!

「      」 查經團契月會    一個好想認真查經嘅群體

希望試下邀請一班掛住查經嘅畢業生每月一次查經加團契。

日期:每月第三個週三- 2023年活動日期 (16/8, 20/9, 18/10, 15/11, 20/12)

時間:晚上七點半至九點半
地點:GCF會址(深水埗長利商業大廈11樓,深水埗鐵路站A1出口)
對象:好想認真查經嘅畢業生

費用全免,歡迎奉獻支持:http://www.gcf.org.hk/奉獻支持/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexMGY_CLtTSZ_A6E1nz68Zqiq3qdZD6VXx_-IOhoHs0x-chw/viewform?usp=sf_link