2024 GCF活動 「」查經團契月會    一個好想認真查經嘅群體

Share

2024 GCF月會活動!!

「  」 查經團契月會    一個好想認真查經嘅群體

與一班掛住查經嘅畢業生每月一次查經加團契。

日期:每月第三個週三- 2024年活動日期 (21/2,20/3, 17/4, 22/5【第四週】, 19/6,17/7,21/8,18/9,16/10,20/11,18/12)

時間:晚上七點半至九點半
地點:GCF會址(深水埗長利商業大廈11樓,深水埗鐵路站A1出口)
對象:好想認真查經嘅畢業生

報名:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVPeQ0OsX8ntmGrN9KbKFXucAsF5d6Ow8sdSBN0QSL993pbw/viewform?usp=sf_link

費用全免,歡迎奉獻支持:http://www.gcf.org.hk/奉獻支持/

Share
total views