【GCF社會文化使命系列】 基督教x民主=?-淺談「輔助性原則」

Share

今次嘅社會文化使命系列會延續上次有關基督教同民主嘅討論,同大家講下咩叫做「輔助性原則」~

Share
total views