Monthly Archives: March 2018

奪來的祝福──再思雅各人生 林希雯

有一次和一位屬靈長輩面前提起我參加了一個查考雅各生平的查經,那位長輩的第一個反應是:「雅各呀?蠱惑仔黎架喎!用左一碗紅豆湯就呃左佢呀哥個長子名份!」這也大概是很多人對雅各的印象。

咸魚和水魚/王偉德 Walter

曾經有位老朋友叫我神學畢業後返嚟機構幫手,我話要畢業後再說,他見我就嚟畢業,約我喺柯士甸道的咖啡店再問我,你嚟幫手好未,我話我先牧會幾年有一定經驗再來好吧!

《我的馬拉松》/ 皮皮Jr  

少年人有夢想,你還記得你的夢想嗎?