GCF初職團契月會-【信任】

Share

信任

無論喺工作、教會、朋友圈,甚至家庭,可以話係不能缺少嘅部份。究竟信任,係基於什麼原則而建立呢?

憑經驗去得到呢份信任?

還是

要信一個人好艱難事?

即使我哋口口聲聲話信得過神

我哋又係唔係對神有呢份信任呢?

今次初職團契,從遊戲去探討呢個議題

活動內容:游戯  、小組討論及分享
日期:2024年7月19日(星期五)
時間:晚上8時至10時
地點:GCF會址(深水埗長利商業大廈11樓)

報名:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4jlx917e0n2zkQoQJFhN3Uhzh0OrVjt-yXQRiH81XZUZq_g/viewform?usp=sf_link

費用全免,歡迎奉獻支持:http://www.gcf.org.hk/奉獻支持/

Share
total views